21-dager Chakra Challenge hjelper deg til å finne ditt indre kraftsenter, og din indre visdomskilde, slik at du kan åpne opp for nye muligheter.

Å bli kjent med chakraene dine er en prosess! Når du bruker litt tid hver dag (ca. 15 minutter) på å gå gjennom og følge prosessen, som jeg vet skaper resultater for deg vil du kjenne hvordan fokuset endrer seg. Dette er kanskje den mest verdifulle investeringen du kan gjøre for deg selv. Å bli kjent med dine chakraer. Challengen fungerer som en veiviser, som et kart som hjelper deg å holde fokuset, slik at du blir dedikert til å følge hva du kjenner er viktigst for deg.